ລາຍລະອຽດລະດັບສະມາຊິກ

New

สิทธิประโยชน์

ถอนสูงสุด 1,000,000 ต่อวัน

แทงบาคาร่าสูงสุด 200,000 บาท/ไม้

ຄືນຍອດເສຍ 5% ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ ສຳຫຼັບລູກຄ້າທີ່ມີຍອດເສຍ 2000ບາດຂື້ນໄປ

เจ้าหน้าที่ดูแล 24 ຊົ່ວໂມງ

Silver

สิทธิประโยชน์

ถอนสูงสุด 1,000,000 ต่อวัน

แทงบาคาร่าสูงสุด 200,000 บาท/ไม้

ຄືນຍອດເສຍ 5% ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ ສຳຫຼັບລູກຄ້າທີ່ມີຍອດເສຍ 2000ບາດຂື້ນໄປ

เจ้าหน้าที่ดูแล 24 ຊົ່ວໂມງ

Gold

สิทธิประโยชน์

ถอนสูงสุด 1,000,000 ต่อวัน

แทงบาคาร่าสูงสุด 200,000 บาท/ไม้

ຄືນຍອດເສຍ 5% ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ ສຳຫຼັບລູກຄ້າທີ່ມີຍອດເສຍ 2000ບາດຂື້ນໄປ

เจ้าหน้าที่ดูแล 24 ຊົ່ວໂມງ

Platinum

สิทธิประโยชน์

ถอนสูงสุด 1,500,000 ต่อวัน

แทงบาคาร่าสูงสุด 200,000 บาท/ไม้

ຄືນຍອດເສຍ 5% ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ ສຳຫຼັບລູກຄ້າທີ່ມີຍອດເສຍ 2000ບາດຂື້ນໄປ

เจ้าหน้าที่ดูแล 24 ຊົ່ວໂມງ

Diamond

สิทธิประโยชน์

ถอนสูงสุด 1,500,000 ต่อวัน

แทงบาคาร่าสูงสุด 200,000 บาท/ไม้

ຄືນຍອດເສຍ 5% ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ ສຳຫຼັບລູກຄ້າທີ່ມີຍອດເສຍ 2000ບາດຂື້ນໄປ

เจ้าหน้าที่ดูแล 24 ຊົ່ວໂມງ

Super VIP

สิทธิประโยชน์

ถอนสูงสุด 2,000,000 ต่อวัน

แทงบาคาร่าสูงสุด 200,000 บาท/ไม้

ຄືນຍອດເສຍ 5% ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ ສຳຫຼັບລູກຄ້າທີ່ມີຍອດເສຍ 2000ບາດຂື້ນໄປ

เจ้าหน้าที่ดูแล 24 ຊົ່ວໂມງ

ของกำนัลจากทางเว็บไซต์

ของขวัญวันเกิดสุดพิเศษ

ລາຍລະອຽດລະດັບສະມາຊິກ

สิทธิประโยชน์

ถอนสูงสุด 1,000,000 ต่อวัน

แทงบาคาร่าสูงสุด 200,000 บาท/ไม้

ຄືນຍອດເສຍ 5% ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ ສຳຫຼັບລູກຄ້າທີ່ມີຍອດເສຍ 2000ບາດຂື້ນໄປ

เจ้าหน้าที่ดูแล 24 ຊົ່ວໂມງ

สิทธิประโยชน์

ถอนสูงสุด 1,000,000 ต่อวัน

แทงบาคาร่าสูงสุด 200,000 บาท/ไม้

ຄືນຍອດເສຍ 5% ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ ສຳຫຼັບລູກຄ້າທີ່ມີຍອດເສຍ 2000ບາດຂື້ນໄປ

เจ้าหน้าที่ดูแล 24 ຊົ່ວໂມງ

สิทธิประโยชน์

ถอนสูงสุด 1,000,000 ต่อวัน

แทงบาคาร่าสูงสุด 200,000 บาท/ไม้

ຄືນຍອດເສຍ 5% ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ ສຳຫຼັບລູກຄ້າທີ່ມີຍອດເສຍ 2000ບາດຂື້ນໄປ

เจ้าหน้าที่ดูแล 24 ຊົ່ວໂມງ

สิทธิประโยชน์

ถอนสูงสุด 1,500,000 ต่อวัน

แทงบาคาร่าสูงสุด 200,000 บาท/ไม้

ຄືນຍອດເສຍ 5% ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ ສຳຫຼັບລູກຄ້າທີ່ມີຍອດເສຍ 2000ບາດຂື້ນໄປ

เจ้าหน้าที่ดูแล 24 ຊົ່ວໂມງ

สิทธิประโยชน์

ถอนสูงสุด 1,500,000 ต่อวัน

แทงบาคาร่าสูงสุด 200,000 บาท/ไม้

ຄືນຍອດເສຍ 5% ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ ສຳຫຼັບລູກຄ້າທີ່ມີຍອດເສຍ 2000ບາດຂື້ນໄປ

เจ้าหน้าที่ดูแล 24 ຊົ່ວໂມງ

สิทธิประโยชน์

ถอนสูงสุด 2,000,000 ต่อวัน

แทงบาคาร่าสูงสุด 200,000 บาท/ไม้

ຄືນຍອດເສຍ 5% ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ ສຳຫຼັບລູກຄ້າທີ່ມີຍອດເສຍ 2000ບາດຂື້ນໄປ

เจ้าหน้าที่ดูแล 24 ຊົ່ວໂມງ

ของกำนัลจากทางเว็บไซต์

ของขวัญวันเกิดสุดพิเศษ

ຕິດຕໍ່ບໍລິການລູກຄ້າ
line
Line id :  @laocasino
line

ເພີ່ມ Line ຫຼືສະແກນລະຫັດ QR Code